Ett mindre konsumentlån kan innebära att du lånar ett belopp upp till 50 000 kronor (eller någonstans i den häraden). Dessa pengar betalar du sedan tillbaka till långivaren under en relativt kort tidsperiod. Långivaren förväntar sig att få en ränta som betalning för utlåningen och denna läggs ovanpå det lånebelopp som du betalar varje månad….