Vad ett lån kostar per månad beror framförallt på lånebelopp, amorteringstid och ränta. För att jämföra företagslån finns sidor som A5. Nedan visas några exempel på hur stor lånekostnad ett företag kan få vid finansiering via lån.

Faktorer som påverkar månadskostnaden

  • Lånebelopp – Ju högre lånebelopp desto högre månadskostnad.
  • Amorteringstid – Ju längre amorteringstid desto lägre månadskostnad.
  • Ränta – Ju högre ränta desto högre månadskostnad.

Det blir därmed en kombination av dessa tre faktorer (plus eventuella månadsavgifter) som avgör vad företagaren bör budgetera med inför att ett lån tecknas. Några räkneexempel visas kring detta nedan:

100 000 kronor på 5 år

Ett företag vill investera i nya lokaler och lånar 100 000 kronor. Lånet förväntas återbetalas över 5 år och räntan som erbjuds är 5%. Företagaren behöver i detta fall budgetera med en månadsbetalning på ca 1880 kronor. Även om företagaren räknade ut att ca 2200 kronor kunde läggas på lånet per månad valdes detta upplägg. De månader som företaget hade pengar över genomfördes istället en extra inbetalning.

200 000 kronor i 2,5 år

Om lånebeloppet dubblas, räntan dubbleras och amorteringstiden halveras blir månadsbetalningen betydligt högre. Ett lån på 200 000 kronor, 10 % ränta och amorteringstid på 2,5 år skulle skapa en månadsbetalning på ca 9 400 kronor. Ett företag planerar att köpa in maskiner för denna summa men anser att månadsbeloppet blir för högt. De kollar med banken vad beloppet skulle bli om amorteringstiden förlängdes till det dubbla, dvs 5 år. Det skulle innebära en månadskostnad på ca 5300 kronor.

300 000 kronor i 10 år

I detta exempel önskar ett företag låna 300 000 kronor och amortera under 10 år. Tack vare mycket god kreditvärdighet kan banken erbjuda en ränta på 3%. Det skulle skapa en månadsbetalning på lånet på ca 2900 kronor. Som visas i exemplen ovan blir det stor skillnad på månadsbeloppet om räntan, amorteringstiden eller beloppet ändras. Det är alltså viktigt att jämföra räntor mellan flera olika banker och sedan anpassa amorteringstiden så att en hanterbar månadsbetalning uppstår.

Rörlig ränta – kan ändras

Det är alltid viktigt att kontrollera om räntan på lånet är rörlig eller fast. Det är mycket vanligt att företagslån på mindre belopp har rörlig ränta. Det innebär att kreditbolaget har rätten att höja räntan om styrräntan förändras i landet. Under 2022 höjdes styrräntan vid flera tillfällen vilket innebar att räntekostnaden ökade med 30 – 50 % för både privatpersoner och företag.