Hyrläkare, eller vikarierande läkare, har blivit vanligare i Norge de senaste åren. Det finns flera anledningar till att sjukvården anlitar hyrläkare, men det innebär också utmaningar. Det råder brist på hyrläkare i Norge, särskilt utanför de större städerna. Många sjukhus har svårt att rekrytera specialister. Samtidigt ökar vårdbehovet i takt med att befolkningen blir äldre….