Kategori: Privatekonomi

Brixo tillhandahåller mindre lån på upp till 50 000 kr

Ett mindre konsumentlån kan innebära att du lånar ett belopp upp till 50 000 kronor (eller någonstans i den häraden). Dessa pengar betalar du sedan tillbaka till långivaren under en relativt kort tidsperiod. Långivaren förväntar sig att få en ränta som betalning för utlåningen och denna läggs ovanpå det lånebelopp som du betalar varje månad….


Privatekonomi

Privatekonomi avser den personliga ekonomin och då framförallt inkomster och utgifter. Med inkomster avses bland annat lön från arbete, inkomst i form av pension eller bidrag samt övriga inkomster såsom utdelning på investeringar och sparande. Med utgifter avses alla fasta kostnader såsom hyra, el, telefon, försäkringar, lån osv. Utöver detta räknar man också in rörliga…