Privatekonomi

Privatekonomi avser den personliga ekonomin och då framförallt inkomster och utgifter. Med inkomster avses bland annat lön från arbete, inkomst i form av pension eller bidrag samt övriga inkomster såsom utdelning på investeringar och sparande. Med utgifter avses alla fasta kostnader såsom hyra, el, telefon, försäkringar, lån osv. Utöver detta räknar man också in rörliga utgifter såsom mat, kläder, bensin och nöjen. FFör att hålla en budget bör man även räkna in en marginal för tillfälliga utgifter som inte ryms i de ramar som ställts upp. Information som bl.a. rör privatekonomi finns hos crediwizz.com

Många tycker att privatekonomi verkar krångligt men det är i själva verket ganska enkelt att skapa sig en överblick över sin ekonomiska situation. Ju mer insikt man har om sin privatekonomi desto enklare är det att strukturera upp vardagsinköpen och få kontroll över sin ekonomiska situation.

Skapa en budget för privatekonomi

Något som underlättar mycket för ens privatekonomi är att göra en budget där man listar alla inkomster och utgifter månadsvis – både för att se hur mycket som blir kvar när räkningarna är betalda, men också för att få koll på vad pengarna faktiskt går åt till. Syftet är att hitta en god balans mellan inkomster och utgifter På så sätt kan man skapa en stabilare privatekonomi där de egna prioriteringarna styr vad pengarna används till.En budget är också ett bra verktyg för att se över hur mycket man kan avsätta till sparande. Att månadsspara är ett bra sätt att skaffa sig en buffert för framtiden och för att säkerställa att man har möjlighet att betala om olyckan är framme och oförutsedda utgifter uppkommer.

Tips för en förbättrad privatekonomi 

  • Se över samtliga lån och krediter. Kanske finns det möjlighet att omförhandla villkoren för ett lån till exempel om inkomsten har ökat under det senaste året. Ett bra sätt kan vara att boka ett möte med banken och gå igenom hur man kan sänka månadskostnaden för lån. Har man flera mindre krediter är det en bra idé att samla ihop dessa i ett och samma lån, ett så kallat samlingslån, för att få en så låg månadskostnad som möjligt.
  • Våga fatta nödvändiga beslut. Om ens privatekonomi förändras till det sämre på grund av exempelvis arbetslöshet, skilsmässa eller annat måste man ibland fatta tuffa beslut. Det kan handla om att flytta till ett billigare boende, dra ner på bilkörningen, avsluta vissa abonnemang för olika typer av tjänster etc.  Även om det är svårt att behöva genomföra den här typen av förändringar lönar det sig på sikt eftersom man annars riskerar att hamna i en ond cirkel med obetalda räkningar och ökade skulder.
  • Boka ett möte hos en expert för att få hjälp och råd om hur man kan förbättra den egna ekonomin. Detta gäller även råd om olika sparandeformer vilket är väl värt att sätta sig in i för att skapa en trygghet för framtiden.