”Smarta produkter” är en självklar del i dagens hemlarm

Inbrottslarm, brandlarm och rörelsedetektorer är klassiska delar inom ett hemlarm. Inom några år kan mycket väl så kallade smarta produkter vara lika självklara. Produkter som ökar säkerheten samt kan öka funktionalitet på larmet.

Vad är smarta produkter?

Smarta produkter är installationer som går att styra antingen via programmering eller direkt via mobilen. Ett enkelt exempel är Smart Plug (finns även andra namn på dessa).

  • Installera

Sätt in din Smart Plug i vägguttaget och därefter lampans stickkontakt.

  • Programmera via mobilen

Modulen går sedan att programmera direkt via mobilen. Det går exempelvis att ställa in att den ska ”släppa igenom” ström vissa tider på dagen och inte gör detta andra tider. Med andra ord en digital timer som lätt kan styras via mobilen.

  • Fjärrströmbrytare till…

Via mobilen går det därmed att slå på lampor, strömbrytaren till kaffekokaren eller ställa in timer för att slå på elektriska produkter.

Ett annat exempel är en plug som läser av värme, luftfuktighet och annat i ett hem. Även detta kan ses direkt via mobilen.

Fördelen att ha produkterna inom ett hemlarm

Det går att köpa flera olika Smarta produkter och installera i hemmet – utan att dessa är kopplade till befintligt hemlarm. Däremot blir det betydligt enklare och säkrare om det är produkter som är kompatibla till det hemlarm som används. Enklast sker detta genom att dessa köps av larmbolaget som är leverantör av larmet. Men i vissa fall är det även möjligt att integrera externa produkter.

Genom att ha alla produkter inom samma larmbolag skapas flera synergieffekter. För dig som användare innebär det att all data som är tillgänglig kan ses från en och samma app. Det spelar ingen roll om du vill kontrollera värmen hemma, stänga av kontakten till kaffekokaren eller se vad övervakningskameran för tillfället filmar. Allt ses via appen.

Det innebär även att appen kan ge larm när temperaturen faller under en viss nivå eller annat, beroende på inställning. Det är då möjligt att gå in och titta på livestreamad video direkt via appen och se vad som händer i hemmet.

Är det säkerhet och funktion som prioriteras bör så många av hemmets säkerhetsprodukter ligga ”inom ett hemlarm”. Det blir lättare att hantera, ökar funktionaliteten och säkerheten.