Investmentbolag är en typ av bolag som investerar i andra aktier. Det kanske säger sig självt, men här finns faktiskt en hel del kul att hämta bland denna typ av aktier för oss småsparare. Genom att köpa aktier i investmentbolag kan du ta rygg på investerarproffs utan att betala något alls!

Investmentbolag investerar åt dig

Ett investmentbolag har som främsta syfte att gå in i andra bolag genom att köpa aktier i det. Detta är själva affärsidén.

Ofta handlar det om börsnoterade bolag, men det kan även vara onoterade aktier. Alla dessa aktier ligger i en enorm aktieportfölj.

Ett investmentbolag kan tjäna pengar på två sätt. Dels får det utdelningar från sina aktieinnehav, dels tjänar de på att kurserna i aktierna stiger. Ibland realiserar de en vinst genom att sälja av ett innehav men vanligtvis är de mycket långsiktiga i sina investeringar.

För att maximera nyttan med innehaven brukar de flesta investmentbolag vara aktiva ägare i de bolag de har i portföljen. De träffar ledningen och är med och röstar på bolagsstämmorna.

Det är med andra ord experter som väljer aktier och förvaltar aktieportföljen. Lite som i en aktiefond men det finns flera viktiga skillnader. Till att börja med behöver du inte betala någon fondavgift för att äga aktier i ett investmentbolag. Det blir som en gratis fond. En annan viktig skillnad är att investmentbolag inte behöver följa några regler för fonder. Det är upp till varje bolag att välja hur de ska investera pengarna.

Därför kan det vara ett intressant alternativ att köpa aktier i investmentbolag istället för att köpa dyra aktiefonder. Att de flesta investmentbolag tenderar att slå index är en fin bonus tycker vi.

Stora investmentbolag i Sverige

Sverige har en lång tradition av företagande, något som märks i mängden investmentbolag som finns på marknaden. Stora bolag som Investor, Kinnevik, Lundbergföretagen och Industrivärden har en lång historia och stora kapital. De är inflytelserika spelare på den svenska aktiemarknaden.

Dessutom finns det ett antal mindre bolag som också kan vara intressanta. Här hittar vi till exempel Havsfrun Investment, Midway, Volati, Svolder och Traction.

Substansvärde, substansrabatt och premie

När man pratar om investmentbolag hör man ofta tre begrepp: substansvärde, substansrabatt och premie. Det är viktiga mått som man kan använda för att värdera denna typ av aktier.

Så här hänger det ihop:

  • Substansvärde: Bokfört kapital i bolaget samt skillnaden mellan marknadsvärdet på företagets tillgångar och bokfört värde. Som regel är priset på en aktie i ett investmentbolag lägre än substansvärdet. Med andra ord är det billigare att köpa investmentbolaget än att köpa alla aktierna separat.
  • Substansrabatt: Om priset på en aktie i ett investmentbolag är lägre än substansvärdet säger man att det är substansrabatt.
  • Substanspremie: Detta är det omvända förhållandet. Det är dyrare att köpa investmentbolaget än att köpa alla aktierna separat.

Vad är då bäst? Som regel brukar det löna sig att köpa investmentbolag med substansrabatt. Det ger en slags hävstångseffekt om det visar sig att ledningen gjort rätt bedömning i sin investering.