Det positiva är att hela 52 procent av pensionsspararna har gjort ett medvetet val av fonder i premiepensionssystemet. Många kunder ser också själva över sitt fondinnehav på PPM-kontot minst en gång varje år. Tyvärr är dock alltför många sparare inaktiva, vilket har lett till att 48 procent har sitt innehav placerat i det statliga alternativet AP7 Såfa.

Anledningarna till det bristande engagemanget host nästan hälften av pensionsspararna kan vara flera, bland annat brist på tid, intresse eller kunskap. Oavsett av vilken anledning du inte är aktiv i ditt premiepensionssparande, finns det mycket att vinna på börja bli mer aktiv. Du kan läsa på om hur premiepensionssystemet fungerar, vad som är värt att tänka på när du ska välja PPM-fonder och vilka branscher och marknader som kan vara mer intressanta än andra att investera i. Eller så kan du ta hjälp av en fondförvaltare och slippa allt detta.

PPM-förvaltning från Advisor

Advisor är ett fondbolag som erbjuder sina kunder PPM-förvaltning. Det innebär att du som kund inte själv behöver logga in på ditt PPM-konto för att se över ditt fondinnehav och eventuellt byta fonder. Advisor tillhandahåller en komplett förvaltningstjänst, där allt från fondanalyser till fondbyten ingår. Du kan själv ägna dig åt andra, i ditt tycke betydligt roligare saker, medan Advisor håller koll på dina premiepensionsfonder och vid behov vidtar åtgärder för att säkerställa att du får bästa möjliga värdeutveckling på ditt PPM-konto. För dig som gå i tankar om PPM är detta en bra sida om Advisor Fondfövaltning.

Om du hellre förvaltar ditt PPM-konto själv finns det flera olika aspekter att ta hänsyn till, som till exempel vilken risknivå du föredrar, vilken/vilka typ(er) av fonder du ska välja, om du vill ta hänsyn till etisk märkning och så vidare. Den generella rekommendationen för dig som har åtminstone 10 år kvar tills du ska gå i pension och har tänkt se över ditt fondsparande åtminstone en gång om året är att välja aktiefonder. Dessa har en högre risk men också en betydligt högre möjlig avkastning än andra typer av fonder såsom blandfonder och räntefonder. Du bör också välja aktiefonder ur olika fondkategorier och sprida ut ditt sparande över flera olika börsmarknader.