Nyligen rasslade 2016 års premiepensionspengar in på de svenska pensionsspararnas PPM-konton. Inte mindre än 38 miljarder kronor, i genomsnitt 6 714 kronor per person, sattes in på våra premiepensionskonton. Dessa pengar fördelas enligt din aktuella fördelning av premiepensionsfonder. Vid årsskiftet 2016-2017 hade de svenska premiepensionsspararna i genomsnitt 132 500 kronor på sina PPM-konton. Dessa pengar förfogar du själv över på så sätt att du kan välja i vilka fonder kapitalet ska investeras.

Vi glömmer ofta att logga in på PPM-kontot och se hur det går för våra fonder. I samband med den insättning som en gång per år görs på kontot kan det därför vara en bra idé att se över fondinnehavet. Om du ännu inte har tagit dig en titt på ditt PPM-konto kan du med fördel logga in och göra det nu. Sedan du senast valde fonder kan dina förutsättningar eller preferenser ha förändrats. Några fonder kanske inte har utvecklats i den riktningen du hade hoppats på. Kanske har det blivit dags att göra en förändring?

Nästan var tredje sparare är helt inaktiv

Siffror från en Sifo-undersökning visar att 49 procent av alla pensionssparare åtminstone en gång per år ser över sina PPM-fonder. 65 procent gör detsamma med något års mellanrum. Det som är lite oroväckande är att hela 27 procent av de tillfrågade i undersökningen uppgav att de aldrig går igenom sitt fondinnehav. Om du tillhör denna kategori sparare är det hög tid att bli mer aktiv!

Det är framför allt de yngre och de äldre spararna (18-33 och 65-76 år) som är inaktiva. Spararna mellan 34 och 64 år är mer aktiva, även om en femtedel är inaktiva även inom dessa åldersgrupper. För många är pensionen, och då inte minst premiepensionen, förenad med ångest. Man vill inte behöva tänka på den. Men det är viktigt att du är aktiv för att du ska få en bra avkastning på kapitalet tills den dag du går i pension. En fondförvaltare som till exempel Advisor kan hjälpa dig att ta kontrollen över PPM-kontot och slippa känna ångest över premiepensionen. Med PPM-förvaltning förvaltas ditt PPM-konto aktivt utan att du själv behöver vara aktiv.