Det råder för närvarande en stor brist på psykologer i Sverige. Till exempel saknas personal inom barn- och ungdomspsykiatrin i stora delar av landet. Så hur ska verksamheter inom psykiatrin då agera för att kunna bemanna upp sina lediga platser? Det kanske allra smidigaste och mest effektiva sättet är att dra nytta av möjligheten till bemanning av psykolog via bemanningsföretag.

Efterfrågan på psykologbemanning har ökat dramatiskt

I takt med att depression, ångest och andra former av mental ohälsa ökar i Sverige har efterfrågan på psykologbemanning ökat dramatiskt. Som vi redan har nämnt är det nämligen en stor utmaning för de verksamheter som är i ett skriande behov av psykologer att kunna förse sina klienter och patienter med den hjälp som de behöver.

Genom ett bemanningsföretag för psykologer kan ni därmed finna den kompetens som just ni är i behov av. Det finns personal som har mångårig erfarenhet av att genomföra neuropsykiatriska utredningar både för barn och ungdomar samt vuxna. Det kan också vara så att ni har behov av psykologer som har erfarenhet av behandlingar som till exempel psykoterapi och KBT. Eller så arbetar ni på ett mer digitalt sätt och vill ha psykologer som kan arbeta på detta sätt.

Fördelar med bemanning av psykolog

Ni kanske har ett mer akut behov på grund av frånvaro hos den ordinarie personalen. Eller så är ni i behov av en mer långsiktig lösning. Oavsett vilket behov som just er verksamhet har av legitimerade psykologer kan ni få hjälp från ett företag för bemanning av psykolog genom:

  • Kompetent personal. Genom ett bemanningsföretag kan ni få den personal med kompetens som just ni söker. Det kan till exempel vara inom elevhälsan, företagshälsovård, psykiatrin eller habilitering. Olika inriktningar och kompetenser hos psykologerna kan exempelvis vara beroendepsykolog, arbets- och organisationspsykolog eller psykoterapeut.
  • Kvalitetssäkrad personal. Hos ett seriöst företag som har hand om bemanning av psykolog har noggranna kontroller av sina anställda. Det kan till exempel vara en kontroll av psykologens behörighet hos Socialstyrelsen och IVO. De kontrollerar också erfarenheten och intervjuar referenser. Allt för att ge en bra kvalitetssäkring till er som söker hjälp.