En ränta på ränta kalkylator visar hur stor avkastning en investering ger över ett specifikt antal år. Kalkylatorn kan därmed användas för att antingen beräkna hur mycket som behöver sparas för att nå ett specifikt mål – eller för att ställa olika investeringar mot varandra.

Så fungerar en ränta på ränta kalkylator

När en ränta på ränta kalkylator används anges följande:

 • Startkapital
  Hur mycket är investeringen värd idag? Det kan vara pengar på ett sparkonto likväl som aktier inom ett ISK. Med andra ord – vilket startkapital finns?
 • Månadssparande
  Kommer ett månadssparande finnas till samma tillgång? Kommer alltså mer pengar sättas in på samma sparkonto eller användas för att köpa aktier.
 • Sparhorisont
  Hur många år förväntas pengarna vara bundna? Det betyder att pengarna inte förväntas tas ut under denna tid.
 • Årlig avkastning
  Hur stor genomsnittlig avkastning beräknas? Avkastningen kan självklart variera år från år och här får man se på genomsnittlig avkastning för den tillgång som investering sker i. Exempelvis har aktier en genomsnittlig årlig avkastning på 8 – 9 %.

När dessa siffror anges kommer en ränta på ränta kalkylator beräkna hur mycket kapitalet kommer att öka i värde under den angivna tidsperioden.

Vad innebär ränta på ränta?

En ränta på ränta kalkylator utgår från att årsavkastningen återinvesteras. Kommande år kommer personen därmed både få avkastning på ursprungligt belopp + det som är återinvesterat. Kommande år kommer avkastning ges på ursprungligt belopp + första årets avkastning + andra årets avkastning, som grundas på ursprungligt belopp och första årets avkastning.

Med andra ord kommer återinvesterat kapital att generera högre avkastning år från år. Det är detta som kallas för ränta på ränta. Uttrycket syftar egentligen på att pengar sparas på ett sparkonto och att ränta ges på den ränteintäkt som personen fått. Men en ränta på ränta kalkylator kan även användas för att beräknas avkastning på andra tillgångar.

Ett exempel

En person har 30 000 kr i startkapital och spar 900 kr i månaden. Investeringar sker i aktier och fonder vilket innebär att personen räknas med en avkastning på 7 %. Personen förväntas inte använda pengarna inom de kommande 25 åren.

Det skulle innebära att personen totalt avsatt 300 000 kr under denna period. Efter dessa 25 år kommer värdet att vara ca 845 000 kr.