När ditt företag lånar pengar (oavsett anledning) betalas en del till långivaren som lånat ut pengarna. Detta sker oftast i form av en procentuell räntesats. Denna räntesats kan vara antingen i form av rörlig eller fast ränta. Det kan finnas kreditgivare som erbjuder företagslån med en fast månadskostnad. Detta innebär att det inte finns någon ränta men där du istället betalar amortering och avgifter som är inkluderade i månadskostnaden.

En fast ränta på lånet betyder att du binder räntan under en viss period. Det kan därför ibland kallas för bunden ränta. Räntan är alltså på samma nivå under perioden. För privatlån är det oftast hela återbetalningstiden medan när det gäller bolån så binds räntan i upp till tio år. När det gäller företagslån kan bindningstiden för den fasta räntan se lite olika ut beroende på långivare. Vissa långivare kan till exempel erbjuda en ränta som är fast i upp till fem år, medan andra kan erbjuda i upp till 10 år.

Den fasta räntan varierar mellan olika långivare. Det är också upp till den enskilde långivaren att avgöra vilken räntesats som ska erbjudas till alla låntagare. Detta gör det enkelt att se direkt på respektive långivares hemsida vilken ränta och månadskostnad som kommer med lånet.

För- och nackdelar med fast ränta på företagslånet

Som med det mesta finns det både för- och nackdelar med fast ränta jämfört med rörlig sådan.

Fördelarna kan exempelvis vara:

  • Det är enklare att se vilken exakt månadskostnad du kommer att få.
  • Man ser vad lånet kommer att kosta.
  • Lånevillkoren garanteras under avtalstiden.
  • Kan skapa en känsla av trygghet och säkerhet.
  • Ger skydd mot ränteuppgångar och du slipper också budgetera för detta.

Men som vi varit inne på finns det också nackdelar med fast ränta såsom:

  • Kan innebära extra avgifter om företagslånet ska lösas i förtid av någon anledning.
  • Är generellt, och historiskt sett, dyrare än rörlig ränta.
  • Tar inte del av räntesänkningar.

Vilka för- och nackdelar som väger tyngst för fast respektive rörlig ränta och vad som passar just ditt företag är upp till dig och era ekonomiska förutsättningar och behov.